İlkokul - Eğitim Öğretim

TemaLog

BLENDED LEARNING

(Karma, harmanlanmış eğitim sistemi ile)

İngilizce öğretmek mi?

İngilizce dil edinimi mi?

Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle ,amacımız; Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini esas alarak ve Language Acqusition–Dil Edinimi yaklaşımımız ışığında hazırlanan yabancı dil programımız ile hedefimiz, öğrencilere gerekli dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır.


Bizler, İngilizce kullanımının dersliklerle sınırlı kalmamasının gerekliliğine ve öğrencilerin öğrenimlerinin dış dünya ile ilişkisinin vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda Language Acquisition–Dil Edinimi yaklaşımımız çerçevesinde öğrencilerimizin İngilizce konuşulan ülkelerle bağlantı kurmalarını, uluslararası projelere katılmalarını teşvik ediyoruz.
Dil gelişiminin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğu gerçeğiyle öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatı sunmak adına okulumuzda yabancı öğretmenler istihdam edilmekte, farklı projelerde yer alınmakta böylelikle öğrencilere kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır.


Anasınıfından 2. sınıfın sonuna kadar olan süreçte amacımız; İngilizceyi tanıtmak, öğrencilerimizin dile karşı pozitif olmalarını sağlamak, aktif ve etkili dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek, eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır. 3.Sınıftan itibaren dil edinimi ve öğretiminin beraberce yürütüldüğü programlarla öğrencilerin konuşma becerilerinin yanısıra okuma ve yazma becerilerinin de gelişmesine yönelik çalışmalar uygulanır.

3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz Cambridge University Young Learners sınavlarına yönlendirilerek dil düzeylerini evrensel bir sınavla belgelemeleri sağlanmaktadır.

Her öğrenciye özgü aylık olarak kazanım bazlı raporlama yapılır ve kazanımlara dair evde de yapılabilecekler hakkında öneriler sunulur. Proje çalışmaları ve pekiştiriciler ile edinimi desteklenir.

Konu kavramları için etüt ve tekrar desteği sunulur ve farklı pek çok yayından destek alınır.